Belki Prefabrykowane

Opis produktu: 

Belki to elementy konstrukcyjne, które – zależnie od przyjętych schematów statycznych – mogą pracować jakoswobodnie podparte lub utwierdzone. Belki najczęściej zbierają obciążenie z powierzchni stropu i przekazują je jakowartość skupioną na słupy (konsole) lub ściany. W prefabrykacji rozróżniamy dwa typy elementów: pełne orazczęściowo prefabrykowane (z wystającymi strzemionami) do późniejszego zespolenia z płytą stropową monolitycznąlub typu filigran. OFERTA: Oferujemy belki w dowolnym zakresie wymiarów przekroju poprzecznego. Długośćbelek wynosi na ogół do 14 m. Wynika ona z projektu technicznego oraz ograniczeń transportowych imontażowych. W prefabrykacji stosujemy beton w klasie od C 20/25 do C 50/60, a stal zbrojeniową klasy AIIIN.Oferowane przez nas elementy mogą być łączone z konstrukcją poprzez nadbeton (elementy częściowoprefabrykowane), oparcie na wsporniku słupa (powiązanie poprzez trzpień) lub skręcane łączniki zbrojeniowe douciąglenia zbrojenia. Na końcach elementów możemy ukształtować powierzchnię z 'wrębami', celem przeniesieniawiększych sił poprzecznych. budownictwo przemysłowe budownictwo mieszkaniowe obiekty handlowe obiektyużyteczności publicznej

Zaufali nam