Betard Max

Opis produktu: 

Betard Max - pustak keramzytobetonowy z wyprofilowanymi pustkami powietrznymi. Jest to element składowy systemu BETARD MUR, przeznaczony do wykonywania ścian nośnych zewnętrznych pomieszczeń gospodarczych, garaży itp. Jako ściana jednowarstwowa, lub przy dodatkowym ociepleniu np. 7 cm styropianu spełnia aktualne wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła U≤0,30 [W/m2*K], przy obustronnym otynkowaniu tynkiem cementowo-wapiennym. Współczynnik przewodzenia ciepła dla pustaka BETARD MAX wynosi λ=0,238[W/m*K]. Wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa. Zgodnie z założeniami systemu nie wymaga wykonywania spoin pionowych.

Zaufali nam