Betony specjalne

Opis produktu: 

UWAGA:
Sprzedaż betonu prowadzi wyłącznie nasz oddział w Wieruszowie.

Betony o ściśle określonych właściwościach. Nazwa betonu specjalnego określa jego przeznaczenie lub głównąwłaściwość. Betony specjalne znajdują się w wykonywany element konstrukcyjny jest narażony na bezpośredni kontakt z wodą. Betony wodoszczelne uzyskujesię dzięki precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.Betony posadzkowe Betony posadzkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.Najczęściej wykonuję się je z betonu towarowego z dodatkiem włókien stalowych lub polipropylenowych.Fibrobetony Beton specjalistyczny ze zbrojeniem rozproszonym np. stalowym, polipropylenowym. Włókna tezmniejszają skurcz plastyczny, zapobiegają tworzeniu się mikrospękań, ograniczają powstawanie rys skurczowych,poprawiają wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz zwiększają odporność betonu na ścieranie. Betony drogowe,mostowe Betony te z uwagi na stawiane im wysokie wymagania wykonuje się przy użyciu kruszyw łamanychgranitowych lub bazaltowych z zastosowaniem cementów o niskiej zawartości alkaliów. Służą one do budowyobiektów budownictwa komunikacyjnego. Betony o indywidualnej recepturze Na życzenie klienta opracujemyreceptury i wykonamy również inne betony specjalistyczne (SCC, BWW, architektoniczne i inne).ofercie tylko oddziału w Wieruszowie. Betony lekkie -keramzytobetony Betony przeznaczone do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych. Pozwalają na znaczneobniżenie masy konstrukcji. Gęstość objętościową tych betonów wynosi od 800 do 2000 kg/m3. Betonywodoszczelne Betony te mają zastosowanie do wznoszenia obiektów hydrotechnicznych oraz wszędzie tam gdzie

Zaufali nam