Betony towarowe

Opis produktu: 

UWAGA:
Sprzedaż betonu prowadzi wyłącznie nasz oddział w Wieruszowie.

Beton towarowy wytwarzany jest w nowoczesnych węzłach betoniarskich, w których komputerowe sterowanie pozwala na minimalizację tzw. wpływu 'czynnika ludzkiego' na wytwarzany produkt. Mieszanka betonowa jest produkowana ze składników o najwyższej jakości, zgodnych z obowiązującymi europejskimi standardami (normami PN-EN). W naszej wytwórni wytwarzamy mieszankę z kruszywa naturalnego płukanego o granulacji 2-16 mm, piasku płukanego o granulacji 0-2 mm, różnych rodzaji cementów i wody oraz dodatków mineralnych i domieszek chemicznych służących do uplastycznienia mieszanki betonowej. Produkujemy beton towarowy od klasy B-10 MPa (C8/10) do B-50 MPa (C40/50). Betony towarowe znajdują się w ofercie tylko oddziału w Wieruszowie. Beton C8/10 (B 10) Wymieniony rodzaj betonu znajduje zastosowanie jako podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej ale również przy wykonaniu obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Beton C 12/15 (B 15) Beton stosowany najczęściej przy budowie budynków gospodarczych i mieszkalnych (ławy, płyty fundamentowe, ściany, słupy,stropów). Beton C 16/20 (B 20) Beton wykorzystywany do budowy budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych (stropów, fundamentów, posadzek oraz słupów). Beton C 20/25 (B 25) Beton konstrukcyjny - do konstrukcji wewnątrz budynku, posadzkowy na posadzki przemysłowe. Beton C 25/30 (B 30) Beton konstrukcyjny- do konstrukcji wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzkowy na posadzki przemysłowe.

Zaufali nam