Eco Gratta

Opis produktu: 

Forma stworzona z myślą o ekologicznym rozwiązaniu dla podjazdów i miejsc postojowych dla wszelkiego rodzaju zabudowy. Spełnia aktalne normy budowlane w zakresie nawierzchni biologicznie czynnych. Grubość 8 cm pozwala na szybkie i dokładne ułożenie płaszczyzny a dystanse pomagają utrzymać prostą linię i równe odstępy pomiędzy kostkami. Efekt końcowy zależy od sposobu wykończenia, mamy tu kilka możliwości: zasypanie fug grysem lub kruszywem o drobnej frakcji albo wypełnienie fug ziemią i zasianie trawy.

Wymiary: 
Dostępne kolory:
Szary
Grafit
Tabela: 

grubość [cm]

warstwa [m²]

liczba warstw

ilość na palecie[m²]

zużycie [szt./m²]

waga [szt./kg]

waga palety [kg]

8

0,8

10

8

10

10

800

Zaufali nam