Keramzyt

Opis produktu: 

Keramzyt jest ekologicznym kruszywem w postaci granulek, produkowanym na bazie gliny, która poddanaprocesom prażenia w wysokich temperaturach (1150°C) w specjalnych piecach obrotowych pęcznieje, uzyskującna swej powierzchni porcelanową skorupkę. Ma szerokie zastosowanie w budownictwie. Dzięki porowatejstrukturze jest materiałem lekkim, ciepłym, a więc doskonale nadającym się do ociepleń posadzek na gruncie, dodociepleń i zasypek stropów. W postaci sypkiej stosuje się również do warstw drenażowych, jeżeli istniejekonieczność odprowadzenia wód gruntowych z terenu dookoła budynku. Po zmieszaniu kruszywa keramzytowego zzaczynem cementowym powstaje keramzytobeton, używany do produkcji prefabrykatów. Drobnych frakcje tegolekkiego kruszywa można stosować do zapraw murarskich, polepszając ich właściwości termiczne. Keramzytstosuje się również w ogrodnictwie oraz do wykonywania ekranów radiestezyjnych. Keramzyt jest dostępny wefrakcjach: 0-2mm; 0-5mm; 5-10mm, 10-20mm. Keramzyt wszystkich frakcji można zakupić luzem, lub w workachBIG BAG po 1,5m3 oraz keramzyt 10- 20mm w workach po 55dm3.

Zaufali nam