Komory , Kanały , Płyty Przykrywające

Opis produktu: 

Zbiorniki prefabrykowane są elementami przeznaczonymi do gromadzenia wody opadowej, ścieków komunalnych irolniczych. Rozróżniamy zbiorniki naziemne i podziemne oraz otwarte lub z przykryciem od góry. Płytyprzykrywające zbiorniki podziemne mogą być dostosowane do przejmowania obciążeń, np. od pojazdów. Zbiornikimogą zawierać otwory instalacyjne i włazy. Prefabrykowane komory wodomierzowe to elementy, wewnątrz którychmontuje się wyposażenie techniczne, tj. wodomierze, zawory, rewizje. Najczęściej wykonywane są w postaci skrzyńotwartych od góry oraz płyt przykrywających, dostosowanych do różnego rodzaju i wielkości obciążeń. Geometriakomór wodomierzowych wynika z projektu. Elementy te wytwarzane są jako indywidualne. OFERTA: Firma Betardposiada w ofercie zbiorniki prefabrykowane o kształcie prostokątnym i pojemności 5-15 m3. Oferujemy takżeelementy segmentowe, które po połączeniu tworzą zbiorniki większej objętości. • stosowane przy oczyszczaniuwody i ścieków • używane na wodę pitną, przemysłową i przeciwpożarową • stosowane w przemyśle chemicznym ispożywczym • stosowane w przemyśle mineralnym, np. w cementowniach, w budynkach flotacyjnych • używane doprzechowywania produktów naftowych • jako baseny pływackie, brodziki itp. zalety: • gotowe elementy dozastosowania • szybkość realizacji • otwory dla dokonania przyłączy lub systemowe przejścia szczelne

Zaufali nam