Pale

Opis produktu: 

Pale prefabrykowane mają zastosowanie przy posadowieniach obiektów na terenach, gdzie występują niekorzystnewarunki gruntowe. Wykonywane są jako elementy o przekroju kwadratowym i długości do 15 m. Przy większychdługościach pale wykonywane są ze specjalną złączką systemową. Wszystkie krawędzie są fazowane 15/15 mm lub 20/20 mm. Pale wykonywane są z betonu klasy C 40/50, a zbrojenie główne (podłużne) ze stali klasy AIIIN.Strzemiona wykonywane są w postaci uzwojenia (spirali) z prętów ze stali klasy AIIIN. OFERTA: Posiadamy wofercie prefabrykowane pale żelbetowe kwadratowe pełne o przekroju 30 x 30 cm lub 40 x 40 cm i długości do 15m. W razie potrzeby istnieje możliwość połączenia odcinków pali złączkami systemowymi w pale o łącznej długoścido 45 m. Powierzchnia czołowa pali może mieć skos technologiczny ułatwiający wbijanie. budownictwo mostowe(podpory mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kładek, przepustów) nadbrzeża portów, przystani, pomostówbudowa nasypów drogowych i kolejowych na słabym podłożu gruntowym posadowienie słupów energetycznych,słupów trakcji kolejowej, wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych, słupów reklam i billboardówbudownictwo przemysłowe, mieszkaniowe posadowienie konstrukcji wsporczej ekranów akustycznych podporytymczasowe rusztowań żurawie budowlane, maszyny ciężkie ZALETY: • krótki czas realizacji bez zbędnegowydobycia ziemi • pale można obciążać bezpośrednio po wbiciu w podłoże • zmniejszenie ilości sprzętu na placubudowy • niewielka powierzchnia wymagana do składowania • prosty dobór wymaganej długości, przyzastosowaniu systemowych złączek palowych – długość do 45 m • możliwość wykonania pali nachylonych podkątem • beton wykonany w zakładzie prefabrykacji zapewnia odpowiednią szczelność oraz mrozoodporność •uniezależnienie od warunków pogodowych panujących podczas wbijania pali • możliwość bieżącej kontroli (badaniadynamiczne, pomiar wpędu, weryfikacja zagłębienia w podłoże nośne) • możliwość wykonania wstępnych badańnośności w celu optymalizacji liczby i długości pali, z zastosowaniem korelacji wyników badań ze wzorówdynamicznych, badań dynamicznych oraz próbnych obciążeń statycznych pali • dobra praca pali na siły wyciągające• ograniczenie hałasu i drgań przy wykorzystaniu młotów hydraulicznych z osłoną dźwiękoszczelną

Zaufali nam