Płyty Balkonowe

Opis produktu: 

Płyty balkonowe są istotnymi elementami budynków mieszkalnych. Z uwagi na miejsce usytuowania, tj. na zewnątrzbudynku, są narażone na zmienne warunki atmosferyczne: nasłonecznienie, opady atmosferyczne, wahaniatemperatury. W związku z tym istotna jest wysoka jakość elementów żelbetowych płyt balkonowych, jak teżewentualnych warstw wykończeniowych. Połączenie płyt balkonowych – szczególnie wspornikowych – zkonstrukcją budynku powoduje powstanie mostka termicznego w miejscu węzła konstrukcyjnego, który możemyeliminować poprzez systemowe łączniki termoizolacyjne lub obłożenie płyt styropianem. OFERTA: Oferujemy płytybalkonowe jako elementy indywidualne, dostosowane do wymogów projektu, jako płyty filigran z krawędziami lubbez), wymagające dozbrojenia na budowie i dobetonowania do projektowanej grubości oraz jako płyty pełne. Płytybalkonowe dostarczane są do wykończenia na budowie poprzez szpachlowanie i malowanie. Mogą być teżwykonane w betonie licowym (do impregnacji i malowania) lub z fakturą otrzymywaną od matryc. Oferowane elementy mogą być barwione w masie za pomocą barwinków, białego cementu lub specjalnych kruszyw.budownictwo mieszkaniowe: jedno- i wielorodzinne budownictwo użyteczności publicznej ZALETY • wysokajakość elementów, • systemowe łączniki termoizolacyjne, które kompensują przemieszczenia, spowodowane różnicątemperatur i tym samym przeciwdziałają zarysowaniom, • szybkość realizacji, • możliwe odwodnienie do rurspustowych – brak istotnych zacieków na krawędziach pionowych, • wysoka trwałość elementów w odpowiedniejklasie mrozoodporności i wodoszczelności, • możliwość wyeksponowania elementów w surowym betonie, równieżkolorowym, • eliminacja skomplikowanych robót szalunkowych i zbrojarskich na wysokości!

Zaufali nam