Płyty drogowe - drogi tymczasowe

Opis produktu: 

PREFABRYKOWANE PŁYTY BETONOWE DLA DROGOWNICTWA LEŚNEGO zostały opracowane i zgłoszone do opatentowania, w wyniku naszej współpracy z Katedrą Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Te samoodwadniające płyty betonowe są przeznaczone do budowy stałych lub tymczasowych, śladowych dróg leśnych, tzn. układanych w linii kół.
ZASTOSOWANIE:
•  drogi wewnętrzne (miejskie, wiejskie i osiedlowe) •  drogi dojazdowe do budów •  podjazdy •  place składowe i magazynowe •  drogi w terenach trudnych
Drogi te mogą być wykonywane jako tymczasowe lub stałe. Prefabrykaty płyt drogowych posiadają haki transportowe, dzięki czemu można je wielokrotnie montować i demontować  w różnych lokalizacjach.

ZALETY PŁYT DROGOWYCH:
•  Wytrzymałość •  Trwałość •  Odporność na oddziaływanie różnych warunków  atmosferycznych (mróz, woda, śnieg) •  Łatwość instalacji i demontażu •  Stosunkowo niskie koszty wykonania •  Możliwość wielokrotnego wykorzystania

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2019/0281 wydanie 1.
Zapraszamy do składania zapytań: oferty@betard.pl, tel. 71 315 20 09 w. 447

Wymiary: 
Dostępne kolory:
Szary

Zaufali nam