Płyty TT sprężone

Opis produktu: 

Płyty stropowe TT – elementy o dużych rozpiętościach, mogące przenieść duże obciążenia zmienne. Elementem nośnym są żebra o zmiennej wysokość, w których zatopione są struny sprężające.

Zaufali nam