PŁYTY WPS

Opis produktu: 

Płyty WPS są przeznaczone do wykonywania stropów belkowo-płytowych, jako elementy wypełniające międzystalowymi belkami stropu i stosowane przede wszystkim w obiektach remontowanych i modernizowanych (zastępując istniejący strop drewniany lub strop Kleina). Płyty stropowe opierane są na dolnych stopkach stalowych dwuteowników. Płyty WPS mają szerokość 40 cm i długość od 87-147 cm (co 10 cm), dostosowaną do rozstawu belek stropowych od 90-150 cm (co 10 cm). Po ułożeniu płyt na belkach, w przypadku ułożenia płyt na dolnych półkach belek, przestrzeń między dwuteownikami wypełniana jest lekkim materiałem, np. ciepłochronnym keramzytem, i na to wylewana jest warstwa betonu. Nośność stropu zależy od przekroju belek stalowych i od ichrozstawu. Ciężar płyt WPS to ok. 100 kg/m2.

Zaufali nam