Podstawy Studni SU

Opis produktu: 

Podstawa wykonana jest z betonu lub żelbetu klasy C35/45. Dostępne średnice: Ø1000, Ø1200, Ø1500, Ø2000. Przyłącza w zależności od średnicy studni stosuje się od Ø32 do Ø1000. Technologia przewiduje możliwość dopływów od 45o do 315o po obwodzie w stosunku do wylotu. Studnie szczelne w systemach kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i przemysłowej służącej do odprowadzania ścieków wód opadowych w sposób grawitacyjny lub pod niskim ciśnieniem. Dopuszczalna głębokość posadowienia studzienek powinna być określona przez projektanta sieci. Zazwyczaj studzienki posadawia się do głębokości 7 m poniżej poziomu terenu. Studzienki mogą być montowane w każdym gruncie na obszarach ruchu kołowego i pieszego w pasie jezdni i parkingach oraz na zewnątrz budynków. Betonowe i żelbetowe elementy prefabrykowanych studni kanalizacyjnych mogą być stosowane w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego słabo agresywnego bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Prefabrykowane elementy studni produkowane są z betonu klasy nie niższej niż C35/45, nasiąkliwość mniejsze 5%, wodoszczelność betonu W8.

Zaufali nam