Przepusty i Ściany Czołowe

Opis produktu: 

Przy realizacjach drogowych często musimy zapewnić przejście pod pasem drogowym dla cieków wodnych lubzwierząt. Idealnym rozwiązaniem są przepusty skrzynkowe, również ze ścianami czołowymi. Przepusty ustawia się nawarstwie chudego betonu i łączy ze sobą na 'pióro–wpust'. Od góry często wykonuje się scalającą płytęmonolityczną. Prefabrykowane przepusty przenoszą obciążenie, a elementy skrajne mogą mieć ścięty kształt dlazachowania kąta skarpy.

Zaufali nam