Pustak Teriva 4.0/2 Żużlobetonowy

Opis produktu: 

Pustaki żużlobetonowe TERIVA do stropów Teriva 4.0/2 produkowane z użyciem żużla wielkopiecowego.Stanowią one bardzo dobre wypełnienie stropu TERIVA, należy jednak pamiętać, że nie zaleca się wykonywaniatynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni elementów żużlobetonowych i zaleca się wcześniej wykonać obrzutcementowy lub cementowo-wapienny. Pustaki przenaczone są do belek Teriva ułożonych w rozstawie osiowym co60cm. Wysokość pustaków wynosi 26cm.

Zaufali nam