Ściany Oporowe

Opis produktu: 

ŚCIANY OPOROWE TYPU 'L' I 'T' Ściany oporowe należą do podstawowych konstrukcji inżynierskich i w swej funkcji zabezpieczają przed przemieszczeniem skarpę (nasyp) lub składowisko materiałów sypkich. Projektującściany oporowe płytowo-kątowe należy sprawdzić wartość sił, wywołanych parciem gruntu na element iobciążeniem od naziomu. Ściany oporowe sprawdza się ponadto dla: rozkładu naprężeń gruntu pod stopą (warunekodporu) warunku na przemieszczenie warunku na obrót. Mając na uwadze powyższe warunki zaleca się, abyelementy ustawiać na gruncie zagęszczonym do min. ID=0,6; niewysadzinowym, poniżej strefy przemarzania i nawarstwie chudego betonu. OFERTA Firma Betard posiada w ofercie prefabrykowane ściany oporowe o przekrojuw kształcie litery 'L' i 'T' (z podstawą symetryczną i asymetryczną). Standardowo produkujemy elementy owysokości do 4,5 m oraz długości modułowej 1,0 m. Inne wymiary możliwe na zapytanie. budownictwomieszkaniowe oraz przemysłowe zabezpieczenia zboczy i nasypów składowiska na materiały sypkie Ściany oporoweZALETY • krótki czas realizacji, • ściany można obciążać po zamontowaniu i uzyskaniu przez beton odpowiedniejwytrzymałości, • ściany łączy się ze sobą poprzez akcesoria do uciąglenia ścian (zabezpieczenie przedklawiszowaniem), • elementy prefabrykowane o wysokiej jakości powierzchni ściany; mogą stanowić elementdekoracyjny o fakturze gładkiej lub strukturalnej (płaszczyzna uzależniona od kształtu dostępnej matrycy), •możliwość stosowania ścian oporowych jako ogrodzeń (nieobciążonych), • beton wykonywany w zakładzieprefabrykacji zapewnia oczekiwaną wodoszczelność i mrozoodporność.

Zaufali nam