Ściany Pełne i Warstwowe

Opis produktu: 

Ściany to pionowe elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest przeniesienie obciążeń od ciężaru własnego istropów (nie dotyczy to ścian nienośnych jak ściany działowe i osłonowe), a następnie przekazanie ich w sposóbbezpośredni lub pośredni na fundament. Ściany nośne (konstrukcyjne) stanowią usztywnienie przestrzenne całegobudynku. Ściany pełnią funkcję przegród budowlanych, dodatkowo ściany zewnętrzne chronią obiekt przedczynnikami atmosferycznymi (deszczem, śniegiem, wiatrem, wysoką i niską temperaturą) oraz hałasem zewnętrznym.OFERTA: Posiadamy w ofercie ściany pełne żelbetowe lub keramzytobetonowe jako ściany wewnętrzne lubzewnętrzne do ocieplenia. Wykonuje się także ściany warstwowe (warstwa nośna – izolacyjna – zewnętrzna).Ściany produkowane są według projektu konstrukcyjnego i posiadają odpowiednie otworowanie. Elementy mogąbyć wyposażone w akcesoria do wzajemnego połączenia na budowie, np. listwy z pętlami. Ściany warstwowe mogąposiadać np. systemowe łączniki nierdzewne do połączenia z warstwą zewnętrzną.Istotnym jest, że jedna stronaściany jest gładka od szalunku, co skraca i obniża koszt prac wykończeniowych. budownictwo jedno- iwielorodzinne budownictwo przemysłowe, w tym np. ściany oddzielenia ogniowego budownictwo usługowe iużyteczności publicznej ZALETY • szybkość realizacji • minimalizacja sprzętu na budowie oraz ograniczenie praczwiązanych z szalowaniem • wysoka jakość elementów, jedna strona od formy, fazowane krawędzie • ścianywarstwowe z zewnętrzną powierzchnią licową lub z nadaną fakturą

Zaufali nam