Ściany Podwalinowe

Opis produktu: 

Podwaliny pełnią rolę 'fundamentu' pośredniego, tzn. nie przekazują obciążeń na podłoże, a jedynie na stopyfundamentowe. Dzięki temu właściwa ściana jest wyniesiona ponad poziom terenu. W obiektach kubaturowych belki(ściany) podwalinowe stosuje się jako elementy obudowy hal w poziomie terenu. Podwaliny zabezpiecza się izolacjąprzeciwwilgociową na budowie. OFERTA: Oferujemy podwaliny jedno- i wielowarstwowe o gabarytachdostosowanych do potrzeb projektu. Elementy wielowarstwowe mogą być produkowane w różnych konfiguracjachgrubości poszczególnych warstw. Standard wykończenia zakłada, że jedna powierzchnia jest wykonana w betonielicowym. Istnieje możliwość wykonania podcięć w elementach, celem osadzenia na stopach fundamentowych lubobniżenia w bramach wjazdowych i otworach drzwiowych. Dostarczane przez Betard elementy mogą byćwyposażone w akcesoria systemowe do połączenia z konstrukcją nośną (np. szyny kotwiące, rury karbowane) orazokucia stalowe, zabezpieczające krawędzie elementów przy bramach wjazdowych. elementy ścian obiektówhandlowych i przemysłowych (magazynowych) elementy ekranów akustycznych Ściany podwalinowe ZALETY •elementy wysokiej jakości z fazowanymi krawędziami, • szybki montaż na budowie, • skrócenie czasu realizacji, bezkonieczności szalowania w pionie, • beton licowy może być warstwą wykończeniową, • elementy warstwowe zociepleniem styropianem, wełną i piankami PIR, również z zastosowaniem systemowych nierdzewnych łącznikówmiędzywarstwowych, • elementy mogą być dostarczane wraz z akcesoriami do połączeń i okuciami stalowymi, •ekonomiczność rozwiązania – nie ma potrzeby stosowania pełnych fundamentów liniowych (ław).

Zobacz również

Zaufali nam