Ściany Zespolone ( podwójny filigran )

Opis produktu: 

Prefabrykowana ściana zespolona składa się z dwóch zbrojonych płyt typu filigran, połączonych ze sobąkratownicami, które zapewniają stabilność układu w czasie transportu, montażu i zalewania betonem. Ścianyzespolone, dzięki swojej budowie, zapewniają odpowiednie powiązanie i współpracę w fazie budowy orazeksploatacji pomiędzy elementami prefabrykowanymi i betonem, wypełniającym wewnętrzną przestrzeń.Podstawową zaletą rozwiązania jest szybkość i łatwość montażu oraz wysoka jakość powierzchni zewnętrznych,eliminująca konieczność tynkowania ścian, co jest korzystne np. przy garażach podziemnych. Prace na budowiemogą być prowadzone niezależnie od warunków pogodowych. Dzięki zastosowaniu ścian zespolonych, eliminujemyprace związane z szalunkami i zbrojeniem. OFERTA: Firma Betard posiada w ofercie ściany zespolone o gruboścido 50 cm i wymiarach w płaszczyźnie ściany, dostosowanych do możliwości transportowych. Ściany składają się zdwóch płyt filigran o grubości 5 do 7 cm. W ścianach mogą być wykonane otwory, np. drzwiowe, okienne,technologiczne oraz zabudowane kanały do prowadzenia instalacji. Na życzenie klienta montujemy dyble z gwintemsystemowym dla szybkiego połączenia z podporami ściennymi (montażowymi). Oferowane przez nas ścianyzespolone można zastosować dla uzyskania układów krzywoliniowych (łukowych), załamanych. Idea takiegowykorzystania ścian zespolonych opiera się na pewnym przybliżeniu, polegającym na wykonaniu wielokątaforemnego. W takim przypadku geometria płyt dostosowana jest do parametrów wielokąta, w który wpisany jestokrąg o zakładanej średnicy lub zadana przez projektanta krzywizna ściany. budownictwo mieszkaniowe tunele iparkingi podziemne zbiorniki i silosy ZALETY • prace na budowie bez konieczności wykonywania deskowania izbrojenia • możliwość stosowania w trudnych warunkach gruntowych (wykopy) i w budownictwie plombowym(utrudnione lub niemożliwe szalowanie) • w standardzie: wysoka jakość powierzchni – bez konieczności tynkowania!• montaż elementów niezależnie od warunków atmosferycznych • skrócenie czasu budowy • pomniejszenie placubudowy

Zaufali nam