Słupy o Przekroju Prostokątnym

Opis produktu: 

Słupy prefabrykowane żelbetowe to elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń zkonstrukcji obiektu na fundamenty. Wytwarzane słupy mogą mieć wysokość jednej lub kilku kondygnacji. Napowierzchniach bocznych mogą mieć wsporniki do oparcia belek/podciągów. Dodatkowo montuje się w częścigórnej słupa rurę przelotową, która ułatwia montaż. W trakcie wykonywania słupów montuje się w nich różnegorodzaju akcesoria (marki, szyny, tuleje itp.) systemowe lub projektowane indywidualnie. OFERTA: Betard oferujeprefabrykowane słupy o przekroju prostokątnym także stopniowane na wysokości. Istnieje możliwość prefabrykacjisłupów o innym przekroju, pod warunkiem pozytywnego wyniku indywidualnej analizy, uwzględniającej możliwościtechnologiczne. Sztywne połączenia słupów ze stopami fundamentowymi mogą być realizowane w kilku wariantach:a) słup z dolną częścią posiadającą 'wręby' jest osadzony w stopie kielichowej b) słup z zatopionymi ruramikarbowanymi jest łączony ze stopą posiadającą pręty startowe (kotwione w ww. elementach poprzez masęzalewową) c) słup łączony ze stopą przy pomocy systemowego połączenia skręcanego. Wymiary elementów sądostosowane do wymogów technologicznych i transportowych. obiekty w układach konstrukcyjnych słupowo-stropowych budownictwo przemysłowe, hale i magazyny obiekty sportowe Zalety: • szybkość realizacji stanusurowego, skrócenie czasu trwania inwestycji • eliminacja prac szalunkowych i zbrojarskich na budowie • wysokajakość elementów, trzy powierzchnie z formy, krawędzie fazowane • elementy mogą zawierać szyny do kotwieniawarstw elewacyjnych oraz okucia stalowe do zabezpieczenia krawędzi • słupy łączone z fundamentem za pomocąłączników skręcanych nie wymagają stosowania podpór montażowych

Tabela: 

Zaufali nam