Stopnice Prefabrykowane Ciągów Komunikacyjnych

Opis produktu: 

Biegi schodowe są elementami konstrukcyjnymi, montowanymi w klatkach schodowych i umożliwiającymikomunikację w pionie (również w klatkach z trzonem szybu windowego). Zależnie od przyjętych schematówstatycznych, obciążenia przekazywane są bezpośrednio na ściany klatek schodowych lub pośrednio poprzezpodesty. W celu ochrony przed odgłosem kroków, biegi i podesty mogą być izolowane od konstrukcji poprzezpodkładki elastomerowe. Biegi wykonuje się z powierzchnią stopni zacieraną, do obłożenia na budowie płytkami.Istnieje możliwość wykonania biegów w pozycji odwrotnej, z górną powierzchnią gładką (beton licowy). OFERTA:Firma Betard oferuje prefabrykowane elementy klatek schodowych, takie jak: biegi proste, biegi z płytąspocznikową, biegi z dwiema płytami spocznikowymi, a także podesty. Podesty mogą być wykonywane jako wpełni prefabrykowane lub w technologii filigran. W ofercie posiadamy także biegi schodowe ze schodkową częściąspodnią (typu Betard). Wyżej wymienione elementy wykonujemy według zamówienia, tj. zgodnie z wymogamiarchitekta oraz zgodnie z zakładaną w projekcie geometrią i zbrojeniem.
• budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne
• budownictwo użyteczności publicznej, np. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty sportowe
• budownictwoprzemysłowe
• budownictwo usługowe, hotele ZALETY
• szybka realizacja na budowie
• wysoka jakośćelementów oraz powtarzalność
• eliminacja skomplikowanego, czasochłonnego szalowania i zbrojenia na budowieoraz rozszalowania
• zapewniona komunikacja w czasie wznoszenia kondygnacji
• dolna powierzchnianiewymagająca tynkowania
• (nadaje się do malowania)

Zaufali nam