Stopnice ( trybuny )

Opis produktu: 

Trybuny są elementami konstrukcyjnymi, opartymi na belkach lub ścianach 'zębatych'. Do prefabrykowanych trybunmocuje się krzesełka. Na trybunach odbywa się komunikacja pozioma i pionowa. Niekiedy trybuny prefabrykowanepełnią także funkcję zadaszenia części użytkowej i technicznej, znajdującej się wewnątrz korony stadionu, pływalnilub audytorium. Elementy łączy się ze sobą np. za pomocą kątowników montażowych, a na belkach poprzeztrzpienie i rury karbowane. Szczelność pomiędzy elementami uzyskuje się poprzez odpowiednie ukształtowaniezamków na połączeniach elementów. OFERTA: W naszej ofercie znajdują się elementy prefabrykowanych trybun oprzekrojach 'ZZ', 'Z', 'L', 'C' ze zróżnicowaną długością części poziomych. Możemy również wykonać trybuny oinnych kształtach, zgodnie z życzeniem klienta i możliwościami technologicznymi. multikina amfiteatry salekongresowe obiekty audytoryjne ZALETY • wysoka jakość powierzchni elementów – strona eksponowana odformy szalunkowej • duża szybkość realizacji • zastosowane akcesoria systemowe do montażu krzesełek • betonwykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewniający odpowiednią wodoszczelność i mrozoodporność • eliminacjaskomplikowanego szalowania i zbrojenia na budowie

Zaufali nam