Stoposłupy

Opis produktu: 

Prefabrykacja stoposłupów, tj. stóp fundamentowych połączonych ze słupem w sposób sztywny w wytwórniprefabrykatów, pozwala na eliminację wielu operacji trudnych do przeprowadzenia w warunkach budowy. Stosującstoposłupy można znacznie przyspieszyć prace fundamentowe i uzyskać w ten sposób wymierne oszczędności przyrealizacji obiektu. W prefabrykacji stosujemy beton w klasie od C20/25 do C50/60, i stal zbrojeniową klasy AIIIN.Dla prawidłowego wbudowania elementów prefabrykowanych, podbudowę należy zakończyć na poziomie minimum10 cm poniżej spodu prefabrykowanej stopy fundamentowej. W prefabrykacie wykonuje się otwory zalewowe,przez które – po potwierdzonym usytuowaniu elementu – podaje się beton do momentu jego pełnego wypływuwokół obrysu fundamentu. OFERTA: Firma Betard oferuje stoposłupy produkowane pod konkretny projekt. Słupymogą mieć na powierzchni bocznej krótkie wsporniki, stopniowany na wysokości przekrój oraz przekrój kwadratulub prostokąta. Stopy fundamentowe najczęściej są kwadratowe i prostokątne. Ograniczenia transportowe todługość łączna 14 m, waga 25 ton oraz szerokość elementów nie większa niż 2,5 m. Produkowane elementy,zależnie od potrzeb, wyposażamy w akcesoria systemowe do połączeń, tj. pętle linowe, szyny ze zbrojeniemodginanym, szyny kotwiące itp. Dla ułatwienia montażu słupy w górnej części mają zabudowaną poprzecznie rurę,ułatwiającą prowadzenie montażu z pominięciem prac na wysokości. budownictwo przemysłowe, hale i magazynybudynki biurowe Zalety: • duża szybkość realizacji bez prac ciesielskich i zbrojarskich na budowie • wysoka jakośćelementów, trzy powierzchnie z formy oraz fazowane krawędzie • w stopach fundamentowych otwory dla dokonaniapodlewki • sztywne połączenie słupa ze stopą fundamentową • elementy o wysokości nawet trzech kondygnacji •słupy żelbetowe standardowo dostarczane w klasie ognioodporności i zabezpieczenia antykorozyjnego • słupy owysokości kilku kondygnacji stopniowane na wysokości, co daje wymierne korzyści

Tabela: 

Zobacz również

Zaufali nam