Stopy Fundamentowe

Opis produktu: 

Stopy fundamentowe to elementy konstrukcyjne, które są odpowiedzialne za przekazanie obciążeń z konstrukcji napodłoże gruntowe. Najczęściej projektuje się stopy o kształcie kwadratu lub prostokąta w rzucie oraz o kształcieprostokątnym, schodkowym lub trapezowym w przekroju poprzecznym. Dla prawidłowego wbudowania elementówprefabrykowanych podbudowę powinno się zakończyć na poziomie minimum 10 cm poniżej spoduprefabrykowanej stopy fundamentowej. W prefabrykacie wykonuje się otwory zalewowe, przez które – popotwierdzonym usytuowaniu elementu – podaje się beton do momentu jego pełnego wypływu wokół obrysufundamentu. Prefabrykowane stopy fundamentowe łączy się ze słupem w sposób sztywny za pomocą 'wytyków',czyli wypuszczonych prętów zbrojeniowych lub systemowych łączników gwintowanych. Innym rozwiązaniem sąstopy kielichowe, gdzie połączenie ze słupem polega na zalaniu specjalną zaprawą montażową przestrzeni pomiędzywyprofilowaną podstawą słupa i wewnętrzną częścią kielicha. OFERTA: Posiadamy w swojej ofercie stopyfundamentowe o wymiarach dostosowanych do potrzeb projektu, a jedynym ograniczeniem są tu gabarytytransportowe. Wykonujemy stopy fundamentowe o różnych kształtach, także kielichowe. Elementy te mogą byćwyposażone w akcesoria do połączenia z belkami/ścianami podwalinowymi, jak: dyble, kotwy z gwintem oraz szynykotwiące. W elementach zabudowane są uchwyty do transportu. • budownictwo przemysłowe, hale i magazyny •fundamenty pod słupy oświetleniowe i billboardy • budowle tymczasowe, jak: pawilony, wiaty, namioty ZALETY •krótki czas realizacji • bez konieczności prac szalunkowych i zbrojarskich na budowie • wiele możliwości realizacjisztywnego połączenia słupa ze stopą • beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewniający zakładaną wprojekcie wodoszczelność i mrozoodporność • wysoka dokładność uzyskana w zakładzie prefabrykacji w stosunkudo wykonania w warunkach budowy • dzięki zastosowaniu uchwytów transportowych możliwość przestawianiaelementów (dotyczy fundamentów pod reklamy/billboardy)

Tabela: 

Zaufali nam