Strop Teriva 4.0/1

Opis produktu: 

Strop stosowany w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie ogólnym, o dopuszczalnym charakterystycznymobciążeniu użytkowym do 1,5 kN/m2 (obciążenie całkowite ponad ciężar własny stropu do 4,0 kN/m2). Rozpiętośćosiowa stropu wynosi 2,40-7,20 m. Belki stropowe układane są w rozstawach co 60 cm. Wysokość pustaków to21 cm, a grubość gotowego stropu (z warstwą nadbetonu) – 24 cm.

Zaufali nam