Strop Teriva 4.0/3

Opis produktu: 

Strop stosowany w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie ogólnym, o dopuszczalnym charakterystycznymobciążeniu użytkowym do 1,5 kN/m2 (obciążenie ponad ciężar własny stropu do 4,0 kN/m2). Rozpiętość osiowastropu wynosi 2,40-8,60 m. Belki stropowe układane są w rozstawach co 60 cm. Wysokość pustaków to 30 cm, agrubość gotowego stropu (z warstwą nadbetonu) – 34 cm.

Zaufali nam