Strop Teriva 8.0

Opis produktu: 

Strop stosowany w budownictwie mieszkaniowym, budownictwie ogólnym i przemysłowym, o dopuszczalnymcharakterystycznym obciążeniu użytkowym do 5,0 kN/m2 (obciążenie ponad ciężar własny stropu do 8,0 kN/m2).Rozpiętość osiowa stropu wynosi 2,40-7,20 m. Belki stropowe układane są w rozstawach co 45 cm. Wysokośćpustaków to 30 cm, a grubość gotowego stropu (z warstwą nadbetonu) – 34 cm.

Zaufali nam