Stropy filigran

Opis produktu: 

Stropy żelbetowe zespolone Filigran są jednym z czterech systemów stropowych oferowanych przez Betard.Nowoczesne, szybkie i łatwe w montażu ekonomiczne stropy Filigran to propozycja dla wszystkich, którym zależyna szybkości i dokładności wykonania stropu. Aktualnie proponowane przez projektantów śmiałe formyarchitektoniczne wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, którym w zakresie stropówsprostać może jedynie Filigran. Wyróżniają się nieograniczonymi możliwościami formowania powierzchni stropówpod względem kształtów i wymiarów; ich geometria ograniczona jest jedynie inwencją twórczą architektów.Konstruktorom pozwalają przyjmować skomplikowane schematy statyczne i złożone układy obciążeń. StropyFiligran składają się z elementów prefabrykowanych - płyt stropowych, dodatkowego zbrojenia montowanego przezwykonawcę na budowie i betonu wylewanego na budowie, nazywanego nadbetonem. Prefabrykaty stropowe filigranmają postać żelbetowych płyt o grubości 5-7 cm, wraz ze zbrojeniem głównym stropu oraz stalowymi kratownicamiprzestrzennymi, częściowo zabetonowanymi w płycie. Grubość elementów zależy od grubości otuliny zbrojenia orazod ilości zbrojenia w płycie. Kratownice nadają prefabrykatowi odpowiednią sztywność w czasie transportu imontażu stropu, służą również do właściwego połączenia prefabrykatu z pozostałą częścią stropu, wykonywaną nabudowie. Obie warstwy stropu są ze sobą zespolone dodatkowo poprzez szorstką i celowo nierówną powierzchniępłyty prefabrykowanej. Pojedyncze płyty filigran produkujemy w wymiarach dostosowanych do geometrii stropu –szerokości podstawowe płyt, ze względów produkcyjnych i transportowych, nie przekraczają 248 cm; długości płytodpowiadają rozpiętości stropu. Ilość zbrojenia oraz parametry techniczne stropu każdorazowo określa projektwykonawczy stropu filigran, opracowywany indywidualnie dla każdego obiektu. Strop z płyt filigran jestkonkurencyjny pod względem ekonomicznym w stosunku do innych technologii. Dzięki dużej dokładności i gładkiejpowierzchni dolnej - stropów nie tynkuje się. Roboty wykończeniowe ograniczają się do wypełnienia styków miedzypłytami i przeszpachlowania sufitu.

Zaufali nam