Usługi Dodatkowe

Opis produktu: 

Wykonanie przejść szczelnych Przejścia szczelne Wykonanie kinety i spocznika Ukształtowanie kinety i spocznika,dokonywane jest indywidualnie na zamówienie Klienta. Przewiduje ono określenie materiału, konfigurację wlotów i wylotu (kątów, średnic, rodzaju rur przyłączonych), wysokości kinety. Kineta kształtowana jest w późniejszych operacjach, wypełniania betonem i profilowana.Możliwe jest też instalowanie w trakcie produkcji wkładek polipropylenowych, posiadających ukształtowaną kinetę wraz z króćcami przyłączeniowymi do rur kanalizacyjnych.

Zaufali nam