Wpust Uliczny

Opis produktu: 

Wpusty uliczne to szczelne studzienki o średnicy wewnętrznej 500 mm, z łączeniami międzykręgowymi za pośrednictwem zapraw. Służą do wychwytywania i odprowadzania wód deszczowych z ciągów komunikacyjnych takich jak: ulice, chodniki, place parkingowe i zabawowe. Otwór wylotowy znajduje się w podstawie lub w kręgu środkowym i stanowi typowy przelew. Połączenie wpustów ulicznych z kanalizacją wykonuje się za pomocą przykanalika z rur betonowych, kamionkowych lub z tworzyw sztucznych o średnicy 150, 200 lub 250 mm. Połączenie powinno być wykonane szczelnie i przegubowo.

Zaufali nam